FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Par piegādātāju atlasi

NO 4.JŪLIJA FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJI (PILNVAROTĀS PERSONAS) IEPIRKUMU PROCEDŪRAS UN TO GROZĪJUMUS PUBLICĒ IEPIRKUMA UZRAUDZĪBAS BIROJA MĀJAS LAPĀ

Iepirkumu uzraudzības birojs – paziņojumu publicēšana jautājumi un atbildes

Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"

  • Atlases process pēc 3. jūlija:

    • Visiem finansējuma saņēmējiem viens regulējums
    • Elastīgāka procedūra
    • Publicēšana Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā
    • ALTUM saskaņo norisi