backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Vadlīnijas piegādātāju atlasei

Lai piegādātāju atlase atbilstu programmas nosacījumiem, jāievēro piegādātāju atlases vadlīnijas: