backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Granta un aizdevuma izmaksa

Dokumenti granta un ALTUM aizdevuma saņemšanai

 ALTUM granta un aizdevuma izmaksas pieprasīšana notiek sistēmā mans.altum.lv. Jāizvēlas sadaļa Pieteikumi -> Pieprasīt naudas līdzekļu izsniegšanu un jāizveido jauns Pieprasījums (poga Izveidot). Jāaizpilda visi nepieciešamie lauki un, ja nepieciešams, jāpievieno vienu vai vairākus maksājumu pamatojošos dokumentus.