FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Par ALTUM aizdevumu

ALTUM aizdevumu daudzdzīvokļu mājas atjaunošanai variet piesaistīt, ja projekta īstenošanai nav pieejams bankas aizdevums.

  • ALTUM aizdevuma nosacījumi:

    • procentu likme – 3.5%
    • termiņš – līdz 20 gadiem
    • summa – nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu apmēru
  • Dzīvokļu īpašnieki var pieteikties aizdevumam ar pilnvarotās personas starpniecību, iesniedzot rakstisku piekrišanu no bankas, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar ALTUM