backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par aizdevuma garantiju

Ja aizdevuma piešķiršanai finansētājs prasa papildu nodrošinājumu, iespējams piesaistīt ALTUM garantiju.

 • ALTUM piešķir garantiju, ja:

  • finansētājs ir banka, starptautiska finanšu institūcija vai alternatīvais ieguldījumu fonds
  • aizdevuma atmaksas termiņš nav īsāks par 10 gadiem
  • aizdevuma procentu likme vai tās nemainīgā daļa fiksēta uz vismaz 10 gadiem (ja finansējuma procentu likme sastāv no nemainīgās un mainīgās daļas)
  • garantija sedz līdz 80% no aizdevuma un garantētā summa vienas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai nepārsniedz 3 000 000 EUR
 • garantijas termiņš ir līdz 20 gadiem

 • gada prēmijas likme ir 0,65% no garantijas saistību atlikuma

Par programmu jautā ALTUM konsultantiem

ALTUM reģionālie centri un konsultāciju biroji

Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu jautā ALTUM kompetences centram