backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kāds ir garantijas saņemšanas process

Kas jāpaveic pirms pieteikties garantijas saņemšanai

  • ar pilnvarotās personas starpniecību jāpiesakās dalībai programmā
  • jāsaņem ALTUM atzinums par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai un par piešķiramā granta maksimālo apmēru 
  • jāveic ar ALTUM saskaņota piegādātāju (pakalpojumu sniedzēju) atlase vai iepirkuma procedūra
  • ar pilnvarotās personas starpniecību jāiesniedz granta pieteikums ALTUM un aizdevuma pieteikums finansētājam
  • jāsaņem finansētāja lēmums par garantijas nepieciešamību

Garantijas saņemšana

  1. finansētājs sagatavo un iesniedz ALTUM pieteikumu garantijas saņemšanai, pievienojot finansētāja un pilnvarotās personas sagatavotos dokumentus
  2. dzīvokļu īpašnieki ar kopības lēmumu apstiprina aizdevuma, garantijas un granta saņemšanas nosacījumus
  3. ALTUM pieņem lēmumu par granta un garantijas piešķiršanu, izsniedz finansētājam garantijas vēstuli un rēķinu par garantijas prēmiju
  4. pilnvarotā persona apmaksā garantijas prēmiju un garantija stājas spēkā

Par programmu jautā ALTUM konsultantiem

ALTUM reģionālie centri un konsultāciju biroji

Par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu jautā ALTUM kompetences centram