backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par granta finansējumu

Mājas atjaunošanai nepieciešamās izmaksas varēsiet segt no ALTUM dāvinājuma – granta līdzekļiem, kā arī piesaistītā finasējuma vai ALTUM aizdevuma.

 • Piešķiramā granta apjomu aprēķina procentuāli no projekta attiecināmajām izmaksām –  līdz 50% 

 • Granta procentuālo apmēru ietekmē:

  • plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas
  • izvēlētais aizdevuma sniedzējs
 • Plānotais energo patēriņš apkurei pēc projekta realizācijas                   

  Granta apmērs 

  līdz 90 kWh/m2 gadā 50%
 • Izmantojot energoefektivitātes kalkulatoru aprēķiniet, vai projekts ir ekonomiski pamatots. Lai saņemtu dāvinājumu–grantu, projektam jāatmaksājas 30 gadu laikā