FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kāds ir granta saņemšanas process

Kas jāpaveic pirms pieteikties granta saņemšanai

  • ar pilnvarotās personas starpniecību jāpiesakās dalībai programmā
  • jāsaņem  ALTUM atzinums par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai un piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru
  • jāveic ar ALTUM saskaņota piegādātāju (pakalpojumu sniedzēju) atlase vai iepirkuma procedūra

Granta saņemšana

  1. pieteikumu granta saņemšanai pilnvarotā persona iesniedz elektroniski mans.altum.lv
  2. dzīvokļu īpašnieki ar kopības lēmumu apstiprina granta saņemšanu un nosacījumus
  3. ALTUM pieņem lēmumu par granta piešķiršanu
  4. pilnvarotā persona ar ALTUM noslēdz granta līgumu
  5. granta un aizdevuma izmaksa notiek paralēli, apmaksājot bankā iesniegtos rēķinus