FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Projekta vadības izmaksas

Pilnvarotā persona projekta attiecināmās izmaksās var iekļaut  izmaksas projekta vadības pakalpojumu sniedzējam vai izmaksas par saviem darbiniekiem

  • darba samaksu – t.sk. algu un normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktās piemaksas, prēmijas un cita veida darba atlīdzību
  • atvaļinājuma un darbnespējas samaksu
  • darba ņēmēja un darba devēja VSAOI
  • IIN un riska valsts nodevu

Lai vadības izmaksas iekļautu attiecināmās izmaksās, nepieciešams:

  • dzīvokļu īpašnieku kopības apstiprinājums
  • noslēgts darba līgums ar darbiniekiem vai 
  • noslēgts uzņēmuma vai pakalpojuma līgums ar projekta vadības pakalpojumu sniedzēju

Ja pilnvarotā persona ir PVN maksātājs, tās sniegtajiem projekta vadības pakalpojumiem jāpiemēro PVN.

Projekta vadības izmaksu kopējā summa nedrīkst būt lielāka par 3% no DME projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.