backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par tehnisko dokumentāciju

Projekta tehniskā dokumentācija ir jāiesniedz, piesakoties dalībai  energoefektivitātes programmā. ALTUM atzinums par tehnisko projektu ir priekšnoteikums projekta tālākai virzībai programmas atbalsta finansējuma saņemšanai. 

 • Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanu veic pilnvarotā persona.

 • Projekta tehniskās dokumentācijas izmaksas ietilpst projekta attiecināmajās izmaksās.

 • ALTUM ir jāiesniedz šāda projekta tehniskā dokumentācija

  1. Ēkas energosertifikāts; 
  2. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums; 
  3. Būvprojekts vai ēkas fasādes apliecinājuma karte, darba organizācijas projekts;
  4. Apliecinājuma karte inženierbūvēm; 
  5. Siltumenerģijas piegādātāja izziņa.
 • ALTUM izvērtē projekta tehnisko dokumentāciju un sniedz atzinumu par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai un par piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru.