FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 17F2D2490-335A-4991-AE5E-9488BF3BEF85backgroundLayer 1

Par tehnisko dokumentāciju

Projekta tehniskā dokumentācija ir jāiesniedz, piesakoties dalībai  energoefektivitātes programmā. ALTUM atzinums par tehnisko projektu ir priekšnoteikums projekta tālākai virzībai programmas atbalsta finansējuma saņemšanai. 

 • Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanu veic pilnvarotā persona.

 • Projekta tehniskās dokumentācijas izmaksas ietilpst projekta attiecināmajās izmaksās.

 • ALTUM ir jāiesniedz šāda projekta tehniskā dokumentācija

  1. Ēkas energosertifikāts; 
  2. Ēkas tehniskās apsekošanas atzinums; 
  3. Būvprojekts vai ēkas fasādes apliecinājuma karte, darba organizācijas projekts;
  4. Apliecinājuma karte inženierbūvēm; 
  5. Siltumenerģijas piegādātāja izziņa.
 • ALTUM izvērtē projekta tehnisko dokumentāciju un sniedz atzinumu par projekta tehniskās dokumentācijas atbilstību programmai un par piešķiramā granta maksimālo procentuālo apmēru.