FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 17F2D2490-335A-4991-AE5E-9488BF3BEF85backgroundLayer 1

Dokumentu paraugi un labie piemēri

Projektēšanas darba uzdevuma paraugs

Sērija Nr. 103

Alūksne, Laurencenes iela 2

Projekta pasūtītājs: SIA Alūksnes nami
Būvprojekta izstrādātājs: SIA Efekta
Pilnvarotā persona: SIA Alūksnes nami

Sērija Nr. 103

Dobele, Skolas iela 24

Projekta pasūtītājs: DzĪB Skolas 24
Būvprojekta izstrādātājs: SIA Balts un melns
Pilnvarotā persona: SIA eco.NRG

Sērija Nr. 103

Augšlīgatne, Pīlādžu iela 5

Projekta pasūtītājs: SIA Līgatnes nami
Būvprojekta izstrādātājs: SIA Gradovska Darbnīca Nr.2
Pilnvarotā persona: SIA Līgatnes nami

Sērija Nr. 602

Olaines novads, Olaine, Zemgales iela 51

Projekta pasūtītājs: AS Olaines ūdens un siltums
Projekta izstrādātājs: SIA Arhitektūra un Vide
Pilnvarotā persona: AS Olaines ūdens un siltums