FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Akcelerācijas fondi

ALTUM sadarbības akcelerācijas fondi

Buildit Latvia

Buildit Latvia akseleratora intensīvā programma ir paredzēta jaunuzņēmumiem no ikvienas valsts, ja to darbības joma ir “lietu internets” (IoT) un “hardware”.

Mūsuprāt, komanda ir tad, ja tajā ir vismaz divi dalībnieki. Tomēr mēs akceptēsim arī vienas personas “komandu”, ja tiks demonstrēts process, kā jaunuzņēmums jeb StartUp attīstīsies un kā tiks veidota komanda. Komandām, kuras jau spēs demonstrēt sasniegumus un prototipus, būs augstāka varbūtība tikt uzņemtiem akselerācijas programmā.

Mēs sagaidām, ka komanda, strādājot pie biznesa idejas attīstības, programmas laikā uzturēsies Rīgā.

Vienā programmas ciklā mēs uzņemsim līdz 10 komandām, kurām jau ir vai arī tās izstrādā risinājumus šādās jomās:

  • “Lietu internets” un ar to saistītās jomas
  • Risinājumi rūpniecības vajadzībām
  • Programmatūra produktivitātes paaugstināšanai
  • Gudrs dzīvesveids
  • Enerģētika
  • Mobilitāte
  • Veselības tehnoloģijas

Buildit Latvia piedāvās līdz 50 000 EUR akselerācijas procesā un līdz 250 000 EUR “sēklas” finansējumu.

Kontakti saziņai:
Matiss Neimanis
tālr. +371 26727244
matiss@buildit.lv
Idejas Jūs varat iesniegt šeit: www.buildit.lv (“Apply Now”!)

Commercialization Reactor Fund

Commercialization Reactor Fund piedāvā Akcelerācijas programmu zinātniskajiem iesācējuzņēmumiem.

Programmas minimālais ilgums ir trīs mēneši (sākotnējais līmenis), pēc kā seko advancētais līmenis – vēl trīs mēneši.

Prasības uzņēmumam vai biznesa idejai:
Biznesa idejai jābūt balstītai uz zinātnes vai tehnoloģijas bāzes. Tai jābalstās visprogresīvākajā pētniecībā un jābūt skaidri redzamai tehnoloģiskai vai zinātniskai inovācijai. Tai jābūt spējīgai kalpot kā bāzei veiksmīgu produktu, procesu un pakalpojumu, un mērogojama biznesa izveidei. Tai jābūt skaidram izcelsmes avotam no intelektuālā īpašuma īpašumtiesību skatpunkta.

Prasības komandām:
Komandu jāpārstāv vismaz diviem cilvēkiem, no kuriem viens ir uzņēmējs ar biznesa attīstīšanas lomu, un otrs ir tehnoloģiju attīstītājs. Uzņēmējam jāuzņemas izpilddirektora loma uzņēmumā un jāpiedalās visās akceleratora aktivitātēs. Tehnoloģijas attīstītājam ir jāuzņemas pētrniecības un attīstības direktora loma un jāpiedalās noteiktās akceleratora aktivitātēs. Ir nepieciešamas labas angļu valodas prasmes.

Aicinājums topošajiem uzņēmējiem!
Ja esat entuziastisks, apņēmīgs cilvēks un vēlaties kļūt par uzņēmēju, bet Jums nav biznesa ideja – arī Jūs esiet laipni aicināti! Commercialization Reactor Fund savieno uzņēmējdarbības talantus ar zinātniskajām kompetencēm, tādējādi izveidojot komandas zinātnisko tehnoloģiju biznesa attīstīšanai. Aicinām pieteikties mūsu „Ignition Event”, kur tiks demonstrētas un piedāvātas komercializēšanai jaunas zinātniskas un tehnoloģiskas idejas.

Commercialization Reactor Fund investēs līdz 50,000 EUR jaunos pirmssēklas līmeņa uzņēmumos, un līdz pat 250,000 EUR veiksmīgākajos uzņēmumos sēklas līmenī, kas jau būs saņēmuši pirmssēklas investīciju.

Kontakti saziņai:
Voldemārs Brēdiķis
tālr. +371 29117394

voldemars.bredikis@commercializationreactor.com
office@commercializationreactor.com

 

Overkill Ventures

Akselerācijas fonds, kura darbība tiek īstenota sadarbībā ar Lattelecom un Accelerace, veiks pirms-sēklas investīcijas 40 000 eiro apmērā un sēklas investīcijas apjomā līdz 250 000 eiro. Primāri tiks veiktas investīcijas Centrālās un Austrumeiropas jaunuzņēmumos, kuri darbojas darba vides efektivitātes un automatizācijas jomās un jau ir guvuši sākotnējos ienākumus tirgū.

Fonds pirms-sēklas investīcijas veiks uzņēmumos, vienlaikus tos uzņemot trīs mēnešu akselerācijas programmā. Tajā jaunuzņēmumus konsultēs pieredzējuši uzņēmēji, investori un industriju eksperti, un ar tiem strādās fonda vadības komanda, palīdzot ar biznesa attīstību un investoru piesaisti.

Fonda vadības komandā startē startup vidē plašu pieredzi guvušie Pēteris Marculāns, Dmitrijs Saikovskis un David Ventzel. Viņiem ir pieredze savu uzņēmumu veidošanā un pārdošanā, vadošo akselerācijas programmu un jaunuzņēmumu investīciju fondu (Techstars un Accelerace) vadīšanā un pārvaldīšanā, kā arī uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas darījumos.

Kontakti saziņai:
Diāna Lāce
tālr. +371 26095957
diana@overkill.vc
ej.uz/pieteikumiem