FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas varēs saņemt finansējumu

Akcelerācijas fondu finansējumu varēs saņemt inovatīvi, ekonomiski dzīvotspējīgi un ļoti agrīnā attīstības stadijā esoši uzņēmumi

Pirmssēklas finansējumu varēs saņemt

 • mikro un mazie uzņēmumi, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas saņem akcelerācijas programmas pakalpojumus
 • uzņēmumi, kuriem pirmssēklas naudas ieguldījuma finansētā uzņēmējdarbības projekta ietvaros primārā darbības vieta ir Latvija
 • uzņēmumi, kuri reģistrēti Uzņēmuma reģistrā un darbību, t.sk. skaitā ārpus Latvijas, uzsākuši ne agrāk kā pirms trim gadiem

Sēklasnaudas finansējumu varēs saņemt

 • mikro, mazie un vidējie uzņēmumi, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas ir saņēmuši akcelerācijas programmas pirmssēklas naudas ieguldījumu
 • uzņēmumi, kuru primārā darbības vieta ir Eiropas Savienībā, bet vismaz 50% no kopējā sēklasnaudas ieguldījuma apjoma tiek sniegti uzņēmumiem, kuru primārā darbības vieta ir Latvija 

Finansējums netiks piešķirts

Šādām darbībām un nozarēm:

 • azartspēlēm un derībām
 • alkoholisko dzērienu, ieroču un munīcijas tirdzniecībai
 •  operācijām ar nekustamo īpašumu, tai skaitā apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei
 • tabakas un tabakas izstrādājumu ražošanai, pārstrādei un tirgvedībai
 • investīcijas lidostu infrastruktūrā, ja vien tās nav saistītas ar vides aizsardzību atomelektrostaciju ekspluatācijas pārtraukšana vai celtniecība
 • investīcijas, lai panāktu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu, ja tās netiek novirzītas uz iekārtām, ko izmanto jaunu produktu un procesu izpētei, izstrādei un testēšanai
 • darbībām, kas saistītas ar eksportu uz trešajām valstīm vai dalībvalstīm (atbalstam, kas tieši saistīts ar eksportētajiem daudzumiem, izplatīšanas tīkla izveidi un darbību vai citiem kārtējiem izdevumiem, kuri saistīti ar eksporta darbībām)
 • atbalstam, ko piešķir ar nosacījumu, ka importa preču vietā tiek izmatotas vietējās preces

Akcelerācijas fondu finansējumu nepiešķirs uzņēmumiem, ja:

 • izbeigta saimnieciskā darbība
 • atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process
 • nonācis finansiālās grūtībās