FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Par akcelerācijas fondiem

Akcelerācijas  programma – 15 milj. EUR, paredzēta inovatīviem start-up uzņēmumiem biznesa idejas, uzņēmuma un produkta izveidei un attīstībai, ar mērķi veicināt to izaugsmi un konkurētspēju, īpaši tehnoloģiskiem un rūpnieciskiem projektiem

 • Finansējums ir pieejams pie trīs akcelerācijas fondiem, kas izvēlēti atklātā iepirkumā:

 • Uzņēmēji ar biznesa idejām un projektiem var vērsties pie akcelerācijas fondu pārvaldniekiem.

   

 •  Atbalsts uzņēmumiem tiks sniegts divos posmos - pirmssēklas un sēklasnaudas ieguldījumu veidā:

  • pirmssēklas finansējums – līdz 50 000 EUR – paredzēts uzņēmuma izveidei, konsultācijām un produkta izstrādei, izpētei, novērtēšanai un apstiprināšanai
  • sēklasnaudas finansējums – līdz 250 000 EUR – paredzēts uzņēmumiem, kas būs veiksmīgi izgājuši pirmssēklas ieguldījumu posmu, tālākai izaugsmei, produkta un saimnieciskās darbības modeļa attīstīšanai
 • Akcelerācijas fonds veic pirmsēklas un sēklasnaudas investīcijas vai nu kvazikapitāla vai aizdevuma veidā, vai arī kā ieguldījumu uzņēmuma pašu kapitālā, kļūstot par uzņēmuma daļu īpašnieku un dalot gan riskus, gan peļņu

 •  Akcelerācijas fondu programmai Eiropas struktūrfondu plānošanas periodā 2014 – 2020 ir piešķirts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 15 milj. EUR apmērā, katram no trīs akcelerācijas fondiem iedalot 5 milj. EUR. Jaunizveidotie akcelerācijas fondi papildus piesaistīs privāto ieguldītāju līdzekļus 20% apmērā  no sēklas naudas fonda apjoma, savukārt agrīnākās pirmssēklas investīcijas pilnā apmērā tiks finansētas no publiskajiem līdzekļiem

 • Atbalsts pirmssēklas naudas ieguldījumu veidā tiks sniegts saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 22. panta 3. punkta "a" un "c" apakšpunktiem.  Atbalsts sēklasnaudas ieguldījumu veidā tiks sniegts saskaņā ar Komisijas regulas pantu Nr. 651/2014 21. Programmu regulējošie 12.04.2016 MK noteikumi Nr.226 “Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”.