backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt Baltijas inovāciju fonda investīcijas

Baltijas Inovāciju fonda finansēto riska kapitāla fondu finansējumu var saņemt inovatīvi mikrouzņēmumi, kā arī mazie un vidējie uzņēmumi, kas darbojas Baltijas mērogā.

Var saņemt

  • Mikrouzņēmumi
  • Mazi un vidēji uzņēmumi

Uzņēmumam jābūt ar augstu izaugsmes potenciālu un jādarbojas, ievērojot BIF finansēto riska kapitāla fondu ieguldījumu stratēģijas un kritērijus, kā arī nozares tiesiskajā regulējumā noteiktos ierobežojumus.  

Par finansējuma piesaisti jautā fondiem

Riska kapitāla fondi

Par Baltijas Inovāciju fondu jautā ALTUM konsultantam vai EIF pārstāvim

Speciālisti