FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Par Baltijas Inovāciju fondu

Baltijas Inovāciju fonds (BIF) ir inovatīva Baltijas mēroga ieguldījumu iniciatīva, kas izveidota ar mērķi palielināt privātā un riska kapitāla finansējuma pieejamību Baltijas valstu uzņēmumiem. 

  • Kopējais finansējuma apjoms ir 130 milj. EUR, kur Latvijas ieguldījums ir 26 milj. EUR. 

  • Fonda pārvaldnieks ir Eiropas Investīciju fonds (EIF).

  • Fonds finansē un administrē riska kapitāla un sākuma kapitāla fondus, kuri veic agrīnās un izaugsmes stadijas riska kapitāla investīcijas Baltijas mēroga mazos un vidējos uzņēmumos. 

  • Finansējums sniedz iespēju attīstīties uzņēmumiem ar lielu izaugsmes potenciālu un inovatīviem uzņēmumiem, kuros tradicionālie finansētāji atturas ieguldīt augstā riska dēļ.

  • Fonda finansēto riska kapitāla fondu investīciju apjoms vienā uzņēmumā var būt no 3 milj. EUR līdz 15 milj. EUR.

  • Riska kapitāla fondu investīciju ieguldījuma termiņš ir līdz 5 gadiem.

  • Investors kļūst par uzņēmuma biznesa partneri, ar kuru uzņēmums dala gan riskus, gan peļņu un kurš sniedz uzņēmumam savu pieredzi, zināšanas, kā arī piekļuvi plašam kontaktu un ekspertu lokam ar mērķi veicināt uzņēmuma apgrozījuma, rentabilitātes un vērtības pieaugumu.

  • Riska kapitāla ieguldījums tiek veikts ar mērķi veicināt uzņēmuma vērtības pieaugumu, finansējot tā straujāku izaugsmi un attīstību.

  • Fonds darbojas uz Baltijas Inovāciju fonda vadības līguma pamata, kas noslēgts starp Eiropas Investīciju fondu un Latvijas, Lietuvas un Igaunijas valstu nacionālajām attīstības finanšu iestādēm 2012.gada 26.septembrī.  

Par finansējuma piesaisti jautā fondiem

Riska kapitāla fondi

Par Baltijas Inovāciju fondu jautā ALTUM konsultantam vai EIF pārstāvim

Speciālisti