FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par izaugsmes riska kapitāla programmu

2018.gada 15.oktobrī parakstīts līgums par otra izaugsmes kapitāla fonda izveidošanu "FlyCap Mezzanine Fund II", kuru pārvaldīs riska kapitāla fondu pārvaldnieks SIA "FlyCap AIFP". Fonds atrodas privātā finansējuma piesaistes procesā. Pirmos ieguldījumus no jaunā fonda plānots veikts 2019.gada 2.pusgadā.

Izaugsmes riska kapitāla fonds "ZGI-4" ir pabeidzis privātā finansējuma piesaisti un uzsācis darbu pie pirmajiem ieguldījumiem.

  • Izaugsmes riska kapitāls - ilgtermiņa ieguldījums pašu kapitālā uzņēmumos ar augstu izaugsmes potenciālu, veicinot to vērtības pieaugumu, straujāku attīstību un darbības paplašināšanu

  • Riska kapitāla investīcijas var būt kā ieguldījums uzņēmuma pašu kapitālā vai kvazikapitāla veidā

  • Riska kapitāls sniedz iespēju attīstīties uzņēmumiem ar lielu izaugsmes potenciālu un inovatīviem uzņēmumiem, kuros tradicionālie finansētāji atturas ieguldīt augstā riska dēļ

  • Investīciju apjoms vienā uzņēmumā var būt līdz 3.75 milj. EUR

  • Ieguldījuma termiņš līdz 5 gadiem

  • Investors kļūst par uzņēmuma biznesa partneri, ar kuru uzņēmums dala gan riskus, gan peļņu un, kurš sniedz uzņēmumam savu pieredzi, zināšanas, kā arī pieeju plašam kontaktu un ekspertu lokam ar mērķi veicināt uzņēmuma apgrozījuma, rentabilitātes un vērtības pieaugumu

  • Riska kapitāla ieguldījums tiek veikts ar mērķi veicināt uzņēmuma vērtības pieaugumu, finansējot tā straujāku izaugsmi un attīstību

  • Riska kapitāla finansējums tiek sniegts kā riska finansējuma atbalsts saskaņā ar 17.06.2014 Komisijas regulas (ES) 651/2014 21.pantā noteiktajām prasībām.

  • Programmu regulējošie 02.08.2016. MK noteikumi Nr.518 “Noteikumi par sēklas kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”.