FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 17F2D2490-335A-4991-AE5E-9488BF3BEF85backgroundLayer 1

Par sēklas un sākuma riska kapitāla programmu

2018.gada 7.martā ar līgumu parakstīšanu darbu uzsāk sēklas un sākuma kapitāla fondi.
Sēklas un sākuma kapitāla fondu pārvaldītājs veiks ieguldījumus straujas izaugsmes un inovatīvos uzņēmumos.

 • Finansējums pieejams pie sēklas un sākuma kapitāla fondiem, kas izvēlēti atklātā iepirkumā. SIA Expansion Capital AIFP ir noslēdzis privātā finansējuma piesaistes procesu un darbu ir uzsācis sēklas un sākuma kapitāls fonds INEC2 un sākuma kapitāla fonds INEC1.

 • ALTUM ir piešķīrusi ERAF un publisko finansējumu 15 miljonu eiro apmērā. No privātajiem finansētājiem jaunie fondi piesaistīs vēl 4 miljonus eiro, tādējādi kopējais sēklas un sākuma kapitāla fondu apjoms sasniegs 19 miljonus eiro, kurus pārvaldnieks sadalīs divos atsevišķos fondos:

  • sēklas kapitāla ieguldījumu fondā
  • sākuma kapitāla ieguldījumu fondā
 • Investīciju apjoms vienā uzņēmumā būs:

  • līdz 250 tūkstošiem eiro sēklas kapitāla fondā
  • līdz 2.1 miljoniem eiro sākuma kapitāla fondā
 • Sēklas un sākuma kapitāla investīcijas var būt kā ieguldījums uzņēmuma pašu kapitālā vai kvazikapitāla veidā

 • Sēklas un sākuma kapitāls sniedz iespēju attīstīties jauniem un inovatīviem uzņēmumiem agrīnā attīstības stadijā ar lielu izaugsmes potenciālu, kuros tradicionālie finansētāji atturas ieguldīt augstā riska dēļ

 • Investīcija var tikt izmantota gan pamatlīdzekļu, gan arī apgrozāmo līdzekļu finansēšanai

 • Ieguldījuma termiņš līdz 5 gadiem

 • Investors kļūst par uzņēmuma biznesa partneri, kurš sniedz uzņēmumam savu pieredzi un zināšanas, palīdz kopīgi izpildīt nospraustos mērķus, tādejādi sekmējot uzņēmuma komercializācijas potenciālu un izaugsmi

 • Sēklas un sākuma riska kapitāla ieguldījums tiek veikts ar mērķi komercializēt projekta tehnoloģijas, lai sekmētu starptautiska mēroga biznesa izaugsmi.

 • Sēklas un sākuma kapitāla finansējums tiek sniegts kā riska finansējuma atbalsts saskaņā ar 17.06.2014 Komisijas regulas (ES) 651/2014 21.pantā noteiktajām prasībām

 • Programmu regulējošie 02.08.2016. MK noteikumi Nr.518 “Noteikumi par sēklas kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai”.