FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Riska kapitāls

Altum piedāvā programmas, kas domātas ieguldījumiem straujas izaugsmes un inovatīvos uzņēmumos. Uzņēmumiem, kas vēlas piesaistīt finansējumu, ar investīciju pieteikumu ir jāvēršas pie Altum finansētā riska kapitāla fonda. Fondi un to veidi norādīti zemāk.

Akcelerācijas fondi

Akcelerācijas  programma – 15 milj. EUR, paredzēta inovatīviem start-up uzņēmumiem biznesa idejas, uzņēmuma un produkta izveidei un attīstībai, ar mērķi veicināt to izaugsmi un konkurētspēju, īpaši tehnoloģiskiem un rūpnieciskiem projektiem

BuildIt Latvia

Buildit Latvia akseleratora intensīvā programma ir paredzēta jaunuzņēmumiem no ikvienas valsts, ja to darbības joma ir “lietu internets” (IoT) un “hardware”.

Vienā programmas ciklā mēs uzņemsim līdz 10 komandām, kurām jau ir vai arī tās izstrādā risinājumus šādās jomās:

  • “Lietu internets” un ar to saistītās jomas
  • Risinājumi rūpniecības vajadzībām
  • Programmatūra produktivitātes paaugstināšanai
  • Gudrs dzīvesveids
  • Enerģētika
  • Mobilitāte
  • Veselības tehnoloģijas

Buildit Latvia piedāvās līdz 50 000 EUR akselerācijas procesā un līdz 250 000 EUR “sēklas” finansējumu.

Kontakti saziņai:
Matiss Neimanis
+371 26727244
matiss@buildit.lv

Commercialization Reactor

Fonds piedāvā Akcelerācijas programmu zinātniskajiem iesācējuzņēmumiem. Programmas minimālais ilgums ir trīs mēneši. Biznesa idejai jābūt balstītai uz zinātnes vai tehnoloģijas bāzes. Komandu jāpārstāv vismaz diviem cilvēkiem, no kuriem viens ir uzņēmējs ar biznesa attīstīšanas lomu, un otrs ir tehnoloģiju attīstītājs. Tehnoloģijas attīstītājam ir jāuzņemas pētrniecības un attīstības direktora loma un jāpiedalās noteiktās akceleratora aktivitātēs.

Aicinājums topošajiem uzņēmējiem!
Ja esat entuziastisks, apņēmīgs cilvēks un vēlaties kļūt par uzņēmēju, bet Jums nav biznesa ideja – arī Jūs esiet laipni aicināti! Commercialization Reactor Fund savieno uzņēmējdarbības talantus ar zinātniskajām kompetencēm, tādējādi izveidojot komandas zinātnisko tehnoloģiju biznesa attīstīšanai. Aicinām pieteikties mūsu „Ignition Event”, kur tiks demonstrētas un piedāvātas komercializēšanai jaunas zinātniskas un tehnoloģiskas idejas.

Commercialization Reactor Fund investēs līdz 50,000 EUR jaunos pirmssēklas līmeņa uzņēmumos, un līdz pat 250,000 EUR veiksmīgākajos uzņēmumos sēklas līmenī, kas jau būs saņēmuši pirmssēklas investīciju.

Kontakti saziņai:

Ilona Guļčaka

+371 26592800

ilona.gulchak@commercializationreactor.com

Kaspars Vjaters 
Akcelerācijas programmas koordinators
+371 25369365
kaspars.vjaters@commercializationreactor.com

 

Overkill Ventures

Akselerācijas fonds, kura darbība tiek īstenota sadarbībā ar Lattelecom un Accelerace, veic pirms-sēklas investīcijas 40 000 eiro apmērā un sēklas investīcijas apjomā līdz 250 000 eiro. Primāri tiek veiktas investīcijas Centrālās un Austrumeiropas jaunuzņēmumos, kuri darbojas darba vides efektivitātes un automatizācijas jomās un jau ir guvuši sākotnējos ienākumus tirgū.

Fonds pirms-sēklas investīcijas veiks uzņēmumos, vienlaikus tos uzņemot trīs mēnešu akselerācijas programmā. Tajā jaunuzņēmumus konsultēs pieredzējuši uzņēmēji, investori un industriju eksperti, un ar tiem strādās fonda vadības komanda, palīdzot ar biznesa attīstību un investoru piesaisti.

Fonda vadības komandā startē startup vidē plašu pieredzi guvušie Pēteris Marculāns, Dmitrijs Saikovskis un David Ventzel. Viņiem ir pieredze savu uzņēmumu veidošanā un pārdošanā, vadošo akselerācijas programmu un jaunuzņēmumu investīciju fondu (Techstars un Accelerace) vadīšanā un pārvaldīšanā, kā arī uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas darījumos.

Kontakti saziņai:

Eva Linda Poiša
+371 26613114
LinkedIn
hello@overkill.vc

 

Sēklas un sākuma riska kapitāls

Sēklas un sākuma kapitāla fondu pārvaldītājs veiks ieguldījumus straujas izaugsmes un inovatīvos uzņēmumos.

Expansion capital AIFP

Fonds fokusējas uz projektiem un uzņēmumiem, kas ir orientēti uz eksportu un nav atkarīgi no iekšzemes patēriņa, kā arī uz uzņēmumiem, kuros ir saskatāms augsts izaugsmes potenciāls. Fonda komandai ir liela pieredze kokapstrādes, metālapstrādes, iekārtu un aprīkojuma ražošanas, ķīmijas, transporta, pārtikas, IT pakalpojumu, atkritumu pārstrādes, poligrāfijas, veselības aprūpes un iepakošanas nozarēs.

Kontakti:
adrese: Kr. Barona 32-7, Rīga, LV-1011
andris@excap.lv; eriks@excap.lvzigmars@excap.lv
tālr. +371 67240042

Izaugsmes riska kapitāls

Ilgtermiņa ieguldījums pašu kapitālā uzņēmumos ar augstu izaugsmes potenciālu, veicinot to vērtības pieaugumu, straujāku attīstību un darbības paplašināšanu.
Riska kapitāla investīcijas var būt kā ieguldījums uzņēmuma pašu kapitālā vai kvazikapitāla veidā

ZGI-4

Izaugsmes kapitāla fonds, kurš aizpilda nišu starp sākuma kapitāla investīcijām un lielo privātā kapitāla fondu investīcijām. Ieguldījumus veic tradicionālajās nozarēs, piemēram, metālapstrādē, pārtikas pārstrādē, kokapstrādē, loģistikā, kā arī plāno veikt ieguldījumus potenciālajos tirgus līderos.

Kontakti saziņai:

Daugavgrīvas iela 21, Rīga, LV-1048
zgi@zgi.lv
+ 371 67969140

FlyCap Mezzanine Fund II

Izaugsmes kapitāla fonds, kurš modrošina finansējumu uzņēmumiem mezanīna aizdevumu formā. Mezanīna aizdevumi palīdz nodrošināt pašu ieguldījumu apjomu realizējot investīciju projektus, kad banku finansējums ir nepietiekamā apjomā. Izmantoti gan pamatlīdzekļu, gan apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.

Fonds izskata projektus no dažādām nozarēm, priekšroku dodot uzņēmumiem, kuri darbojās ar tehnoloģijām, strādā medicīnas, energoefektivitātes vai biznesa pakalpojumu nozarēs. Fonda izmērs 25 MEUR un investīcijas plāno veikt no 0.5M - 2.5M vienā uzņēmumā.

Kontakti saziņai:

Matrožu 15A, Rīga, LV-1048
info@flycap.lv
+ 371 9136038

Jānis Liepiņš
tālr.+371 29136038
janis.liepins@flycap.lv

Ģirts Milgrāvis
tālr.+371 26150221​
girts.milgravis@flycap.lv

Jānis Skutelis
tālr. +371 26322009
janis.skutelis@flycap.lv

Baltijas Inovāciju fonds

Baltijas Inovāciju fonds

Latvijas uzņēmējiem ir pieejams ļoti apjomīgs finansējums ieguldījumu veikšanai, lai mērogotu biznesus ES un pasaulē, kā arī attīstītu inovatīvus produktus. Finansējumu nodrošina Baltijas Inovāciju fondi (BIF), kas darbojas uz vadības līguma pamata ar Eiropas Investīciju fondu (EIF) un Baltijas attīstības finanšu institūcijām –  Altum (LV), Invega (LT) un KredEx (EST).

 

Šobrīd atvērtas divas fondu programmas BIF I un BIF II. Kurā atrast savam uzņēmumam piemērotu finansējumu, jautājiet Altum un EIF pārstāvjiem.

 

Par investīcijām jautā 

Jūrate Ažeļonīte (EIF)
j.azelionyte@eif.org
+352 248 581 314