FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Riska kapitāla fondi

Riska kapitāla (Private Equity and Venture Capital) finansējums ir vērsts uz ieguldījumiem strauji augošos uzņēmumos. Tie var būt gan jaunizveidoti uzņēmumi, gan izaugsmes stadijā esoši perspektīvi uzņēmumi. Tipiski riska kapitāla ieguldījumi ir ar augstu riska pakāpi, tādēļ nekonkurē ar zemāka riska finansējumu (piemēram, banku aizdevumiem). Riska kapitāla investīciju pievienotā vērtība ir aktīva investoru iesaiste uzņēmumu attīstības un vērtības pieauguma veicināšanā.  

Latvijā, kā salīdzinoši jaunā tirgū, riska kapitāla finansējums tiek nodrošināts no valdības aģentūrām un institucionāliem investoriem. Nobriestot kapitāla tirgum, privātā kapitāla proporcija riska kapitāla nozarē palielinās. Saskaņā ar aktuālajiem statistikas datiem 95% no fondu finansējuma, kas fokusējas uz investīcijām Latvijas teritorijā, nāk no institucionāliem avotiem. Starptautiski orientētiem Latvijas fondiem šis skaitlis sasniedza 64%. 

RISKA KAPITĀLA EKOSISTĒMA

ALTUM ir nozīmīga loma riska kapitāla ekosistēmas izveidē Latvijā. ALTUM riska kapitāla nozarē investē apjomīgus ERAF un valsts atbalsta resursus. Pēdējos gados kopumā tie ir vairāk nekā 180 miljoni eiro. Apjomīgi līdzekļi plānoti arī nākamajā periodā.

  RKF_grafiks_final.jpg

EIF (European Investment Fund)
BIF (Baltic Innovation Fund) - BIF IBIF II

PIEEJAMAIS RISKA KAPITĀLA FINANSĒJUMS DAŽĀDĀS UZŅĒMUMA ATTĪSTĪBAS STADIJĀS

Jebkurš, kas vēlas attīstīt savu mērogojamo ideju, gatavu projektu vai vēlas paplašināt esošu biznesu, aicināts izmantot atbilstošāko finansējuma veidu. Katrā no fondu stadijām pieejams finansējums vairākos fondos. Par finansējuma saņemšanas iespējām aicinām sazināties ar fondu pārvaldniekiem, izmantojot to mājas lapās norādītos kontaktus.

RKF-grafiks-posmi-final.jpg

BIF (Baltic Innovation Fund) - BIF IBIF II

 

Izaugsmes stadija
Briedums

Baltijas Inovāciju fonds

Latvijas un Baltijas uzņēmējiem ir pieejams ļoti apjomīgs finansējums ieguldījumu veikšanai, lai mērogotu biznesus Eiropas Savienībā un pasaulē, kā arī attīstītu inovatīvus produktus. Finansējumu nodrošina Baltijas Inovāciju fondi (BIF), kas darbojas uz vadības līguma pamata ar Eiropas Investīciju fondu (EIF) un Baltijas attīstības finanšu institūcijām:  Altum (Latvijā), Invega (Lietuvā) un KredEx (Igaunijā).
Šobrīd atvērtas divas fondu programmas: BIF I un BIF II.

Par finansējuma saņemšanas iespējām aicinām sazināties ar fondu pārvaldniekiem, kas strādā ar BIF I un BIF II finansējumu, izmantojot fondu pārvaldnieku mājas lapās norādītos kontaktus.

Fondu pārvaldniekiem un politikas veidotājiem