FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas var saņemt aizdevumu?

Aizdevums ir pieejams tikai kopā ar kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai citas finanšu institūcijas aizdevumu, un to var saņemt Latvijas Republikā reģistrēti komersanti. Aizdevuma saņemšanai uzņēmums un cita finanšu institūcija sadarbojas – kopīgi pieņem lēmumu un kopīgi piesakās aizdevumam.

Aizdevumu izsniedz

 • Vidējiem un lielajiem uzņēmumiem

 • Komersantiem, kuriem nav nodokļu parādi VID. Ja parāds ir, ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums vai VID ir pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi

 • Komersantiem, kuriem nav finanšu grūtības saskaņā ar Regulas 651/2014  2.panta 18.punktu un neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums

Aizdevumu neizsniedz

Nozares un darbības, kas programmā netiek atbalstītas:  

 • lauksaimniecības produktu primārā ražošana

 • zvejniecības produktu primārā ražošana un akvakultūra

 • tērauda nozare 

 • ogļrūpniecības nozare

 • pašpiedziņas komerciālo kuģu būve

 • sintētisko šķiedru nozare

 • ieroču, munīcijas ražošanai un tirdzniecībai un alkohola tirdzniecība 

 • azartspēles un derībām

 • finanšu un apdrošināšanas darbībām 

 • operācijas ar nekustamo īpašumu

 • aizdevumu refinansēšanai un restrukturēšanai

 • projektiem, kas ir fiziski uzsākti vai pilnībā īstenoti