FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Pakalpojuma izmaksas

Aizdevuma procentu likmi nosaka, ņemot vērā aizņēmēja kredītreitingu un aizdevuma nodrošinājuma līmeni. Ja ALTUM aizdevuma likme ir lielāka par cita finansētāja likmi, ALTUM aizdevumu procentu likmei piemēro procentu likmju subsīdiju līdz 2.5%, lai ALTUM aizdevuma procentu likme ir vienāda ar citas finanšu institūcija aizdevuma procentu likmi. Aizdevumu procentu likmju subsīdiju nepiemēro citas finanšu institūcija aizdevumam.

ALTUM aizdevuma procentu likmi var fiksēt uz laiku līdz 10 gadiem.