FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Nosacījumi

Garantiju nepiešķir lielajam saimnieciskās darbības veicējam, ja saskaņā ar pēdējo divu noslēgto finanšu pārskatu datiem parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0.

Garantiju nepiešķir lielajam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam, ja tas jau bija nonācis finanšu grūtībās uz 2019.gada 31.decembri  vai uz atbalsta piešķiršanas brīdi saskaņā ar vismaz vienu no šādām pazīmēm:

1. attiecībā uz saimniecisko darbības veicēju, kas ir kapitālsabiedrība – ja uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no tā parakstītā kapitāla. Tā tas ir gadījumā, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras ir vispārpieņemts uzskatīt par daļu no pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla;

2. attiecībā uz saimniecisko darbības veicēju, kurā vismaz dažiem dalībniekiem ir neierobežota atbildība par tā parādsaistībām – ja uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;

3. saimnieciskās darbības veicējam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process.

Attiecībā uz mazajiem un mikro saimnieciskās darbības veicējiem atbalstu piešķirt nedrīkst, ja tas jau bija nonācis finanšu grūtībās uz 2019.gada 31.decembri  un tam ir pasludināta maksātnespēja,  ierosināts tiesiskās aizsardzības process vai tas ir saņēmis un vēl nav atmaksājis pārstrukturēšanas atbalstu uz atbalsta piešķiršanas brīdi.

Neatbalstāmās nozares

1. ieroču un munīcijas tirdzniecība (NACE 2. redakcijas grupa 47.78 "Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

2. tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība (NACE 2. redakcijas 12. nodaļa "Tabakas izstrādājumu ražošana", grupa 46.35 "Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība" un grupa 47.26 "Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

3. alkohola tirdzniecība (NACE 2. redakcijas grupa 46.34 "Dzērienu vairumtirdzniecība" un grupa 47.25 "Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos");

4. azartspēles un derības (NACE 2. redakcijas 92. nodaļa "Azartspēles un derības");

5. finanšu un apdrošināšanas darbība (NACE 2. redakcijas K sadaļa "Finanšu un apdrošināšanas darbības");

6. operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE 2. red. L sadaļa "Operācijas ar nekustamo īpašumu", grupa 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupa 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu"

7.  tāda nekustamā īpašuma attīstīšana, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrējams kā dzīvojamā māja vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.