FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Atbalsts kultūras nozares komersantiem | Covid-19

 • Arī 2022.gadā turpināsim pieņemt pieteikumus programmā kultūras jomas komersantiem.Programmas termiņu ir plānots pagarināt līdz 2022.gada 30.jūnijam (Ministru kabineta noteikumu Nr.86 grozījumi). Iesniegtie pieteikumi tiks virzīti izskatīšanai, savukārt lēmumi par atbalsta piešķiršanu stāsies spēkā pēc programmas termiņa pagarināšanas un valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas programmas īstenošanai. 

  Atbalstu var saņemt:

  • mākslas, izklaides un atpūtas pasākuma vai pasākumu cikla īstenošanas nodrošināšanai jeb organizēšanai

  • ja saņēmējs apliecina, ka pasākums tiks īstenots ne vēlāk kā 18 mēnešu laikā

  Grafiks-covid-kultura-new-dec.jpg

   

   

  • ja pasākumu kopējās izmaksas ir augstākas par 15 000 EUR

  • vairāki viena pasākuma īstenošanā iesaistītie komersanti katrs par savām izmaksu pozīcijām.

 • Plānotais atbalsta apjoms:

  • par vienu pasākumu līdz 300 000 EUR

  • vienam komersantam un saistīto personu grupai par vairākiem pasākumiem līdz 900 000 EUR

 • Aizdevums apgrozāmajiem līdzekļiem:

  • apmērs atkarīgs no pieprasītā granta apmēra, ievērojot, ka granta un aizdevuma kopsumma nevar pārsniegt 100% no projekta izmaksām

  • termiņš līdz 2 gadiem

  • kredīta brīvdienas līdz 18 mēnešiem

  • samazinātas nodrošinājuma prasības

  • likme: 2.9%

  Grants:

  • viena pasākuma īstenošanai maksimālais granta apmērs nepārsniedz 40% no kopējā piešķirtā atbalsta apmēra pasākuma īstenošanai, arī tad, ja atbalstu saņem vairāki viena pasākuma īstenošanā iesaistītie atbalsta saņēmēji

  • viena pasākuma īstenošanai maksimālais granta apmērs ir līdz 120 000 EUR

  • ar grantu kompensē pasākuma mākslinieciskās sagatavošanas izmaksas un atlīdzību izpildītājiem (mākslinieki, scenogrāfija, režisori u.c.) un tehniskā nodrošinājuma izmaksas (skatuve, gaismas, telpas u.c.)

 • Netiek piemērots:

  • citu aizdevumu refinansēšanai (pamatsummu maksājumiem, saistīto uzņēmumu parādu nomaksai, parādu maksājumiem, kas izveidojušies pirms 2019. gada 31.decembrim, dividenžu izmaksai utml.)

  • nav pamatota negatīva Covid-19 ietekme uz saimniecisko darbību

  • ja uzņēmums bija finanšu grūtībās līdz 2019.gada 31.decembrim un lēmuma pieņemšanas brīdī

  • ja, piesakoties uz atbalstu, atbalsta saņēmējs un saistīto personu grupa kopā jau ir saņēmuši 1 800 000 EUR kā ierobežota apjoma atbalstu Pagaidu regulējuma ietvaros