FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Atbalsts kultūras nozares komersantiem | Covid-19

INFORMĒJAM, KA PIETEIKŠANĀS ATBALSTAM IR SLĒGTA!

 • Atbalstu varēja saņemt:

  • mākslas, izklaides un atpūtas pasākuma vai pasākumu cikla īstenošanas nodrošināšanai jeb organizēšanai

  • ja saņēmējs apliecina, ka pasākums tiks īstenots ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā no atalsta līguma noslēgšanas brīža

  Grafiks_termiņi_2022.jpg

   

  • ja pasākumu kopējās izmaksas ir augstākas par 15 000 EUR

  • vairāki viena pasākuma īstenošanā iesaistītie komersanti katrs par savām izmaksu pozīcijām.

 • Plānotais atbalsta apjoms:

  • par vienu pasākumu līdz 300 000 EUR

  • vienam komersantam un saistīto personu grupai par vairākiem pasākumiem līdz 900 000 EUR

 • Aizdevums apgrozāmajiem līdzekļiem:

  • apmērs atkarīgs no pieprasītā granta apmēra, ievērojot, ka granta un aizdevuma kopsumma nevar pārsniegt 100% no projekta izmaksām

  • termiņš līdz 30 mēnešiem

  • kredīta brīvdienas līdz 24 mēnešiem

  • samazinātas nodrošinājuma prasības

  • likme: 2.9%

  Grants:

  • viena pasākuma īstenošanai maksimālais granta apmērs nepārsniedz 40% no kopējā piešķirtā atbalsta apmēra pasākuma īstenošanai, arī tad, ja atbalstu saņem vairāki viena pasākuma īstenošanā iesaistītie atbalsta saņēmēji

  • viena pasākuma īstenošanai maksimālais granta apmērs ir līdz 120 000 EUR

  • ar grantu kompensē pasākuma mākslinieciskās sagatavošanas izmaksas un atlīdzību izpildītājiem (mākslinieki, scenogrāfija, režisori u.c.) un tehniskā nodrošinājuma izmaksas (skatuve, gaismas, telpas u.c.)

 • Netiek piemērots:

  • citu aizdevumu refinansēšanai (pamatsummu maksājumiem, saistīto uzņēmumu parādu nomaksai, parādu maksājumiem, kas izveidojušies pirms 2019. gada 31.decembrim, dividenžu izmaksai utml.)

  • nav pamatota negatīva Covid-19 ietekme uz saimniecisko darbību

  • ja uzņēmums bija finanšu grūtībās līdz 2019.gada 31.decembrim un lēmuma pieņemšanas brīdī

  • ja, piesakoties uz atbalstu, atbalsta saņēmējs un saistīto personu grupa kopā jau ir saņēmuši 2 300 000 EUR kā ierobežota apjoma atbalstu Pagaidu regulējuma ietvaros