FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes

Grūtības nonākuša uzņēmuma pazīmes

Komisijas Regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punkts

 Pazīmes vērtē atbalsta pretendentam un tā saistīto uzņēmumu grupai

Maksātnespēja un maksātnespējas procedūras pazīmes
  • ierosināts vai pasludināts maksātnespējas process;
  • ierosināts vai īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
  • uzsākta bankrota procedūra;
  • piemērota sanācija vai mierizlīgums;
  • apturēta vai izbeigta saimnieciskā darbība;
  • tas atbilst normatīvajos aktos (Maksātnespējas likuma 57. pants) noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru
Glābšanas atbalsts un pārstrukturēšanas plāns Atbalsta pretendents ir saņēmis glābšanas atbalstu un vēl nav atmaksājis aizdevumu vai atsaucis garantiju vai ir saņēmis pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns
Zaudējumu īpatsvars  Ja konstatē, ka saskaņā ar pēdējā finanšu gada pārskata un/ vai operatīvā finanšu pārskata datiem ir zaudēts vairāk nekā 50 % no parakstītā pamatkapitāla. Pazīmi nevērtē autonomiem uzņēmumiem, kas jaunāki par 3 gadi.

 

Grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes (GNU) nosaka atbilstoši atbalsta pretendenta uzņēmuma statusam

GNU pazīmes

Maksātnespējas un maksātnespējas procedūras pazīmes

Glābšanas atbalsts un pārstrukturēšanas plāns

Zaudējumu īpatsvars (pēdējā gadā zaudēts vairāk kā 50% no parakstītā pamatkapitāla

Mikro uzņēmums

 Altum_ikonas (17).png

 Altum_ikonas (17).png

 NA

Mazais uzņēmums

 Altum_ikonas (17).png

 Altum_ikonas (17).png

 NA

Vidējais uzņēmums

 Altum_ikonas (17).png

 Altum_ikonas (17).png

 Altum_ikonas (17).png

 

Iespējas šādas situācijas

 Atbalsta pretendents

 Saistīto uzņēmumu grupa

 Secinājums

 nav GNU

nav GNU

Atbalsts tiek piešķirts 

 nav GNU

 ir GNU

Atbalsts netiek piešķirts

 ir GNU

 nav GNU

 Atbalsts netiek piešķirts

 ir GNU

 ir GNU

 Atbalsts netiek piešķirts

 

GNU pazīmes ir jānosaka uz 31.12.2019. un/vai lēmuma pieņemšanas brīdi, un lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem atbilstoši tabulā norādītajiem nosacījumiem.

Vai ir GNU uz 31.12.2019?

Vai ir GNU uz lēmuma pieņemšanas brīdi?

(2020. gada pārskats*vai operatīvais finanšu**pārskats)

Vai var piešķirt atbalstu?

Ir

Ir

NEVAR piešķirt

Ir

Nav

VAR piešķirt

Nav

Ir

VAR piešķirt

Nav

Nav

VAR piešķirt

*kad ir pieejams

**operatīvais pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu