FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas var saņemt?

Latvijā reģistrēts komersants, kas ir mikro, mazais vai vidējais komersants

  • nebija nonācis finanšu grūtībās uz 2019.gada 31.decembri vai uz lēmuma pieņemšanas brīdi

  • 2019.gada kopējais apgrozījums vismaz 40 000 EUR

  • ekonomiski dzīvotspējīgs un var pierādīt Covid-19 ietekmi

Tā pamatdarbība vai blakus darbība ir kādā no šīm nozares grupām:

  • grupa 4.9. „Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi”

  • grupa 77.39 „Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings”

  • grupa 90 „Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības”

  • grupa 91 „Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība”

  • grupa 93 „Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība”