FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kapitāla fonds | Covid-19

INFORMĒJAM, KA PIETEIKŠANĀS ATBALSTAM IR SLĒGTA!

Finansējums lielajiem un vidējiem komersantiem*, kuru darbību negatīvi ietekmējis Covid-19, un kuri ir gatavi pielāgot vai pārveidot līdzšinējo komercdarbības modeli jaunajām dzīves un uzņēmējdarbības reālijām. Fonda izmērs sasniedz 100 milj. EUR un tajā ieguldījuši arī Latvijas pensiju fondu pārvaldnieki.

*komersanta darbinieku skaits ir 150 vai lielāks, vai gada apgrozījums par pēdējo gadu pārsniedz 50 milj. EUR, bet gada bilances kopsumma par pēdējo gadu pārsniedz 43 milj. EUR.

 • Dzīvotspējīgiem un labi pārvaldītiem komersantiem, kuri rada pievienoto vērtību Latvijas tautsaimniecībai:

  • darbojas industrijās ar augstu pievienoto vērtību

  • nodarbina lielu skaitu cilvēku un veic augstas VSAOI un IIN iemaksas valsts budžeta

  • nodarbojas ar inovācijām un ražo inovatīvus produktus

  • sistēmiski nozīmīgs uzņēmums savā nozarē

  • uzņēmumam ir attīstīta konkurētspējīga tehnisko zināšanu un kompetenču bāze

 • Komersanta darbība ir vērsta uz ilgtspējīgu un energoefektīvu biznesu, digitālo transformāciju, tostarp saskaņā ar Eiropas Savienības mērķi līdz 2050.gadam panākt klimata neitralitāti

 • Visām darbības nozarēm, t.sk. lauksaimniecībai un zivsaimniecībai, izņemot neatbalstāmās nozares: azartspēles, finanšu starpniecība un apdrošināšana, ieroču, tabakas, alkohola tirdzniecība, operācijas ar nekustamo īpašumu

 • Covid-19 ir radījis negatīvu ietekmi uz komersanta darbību - komersantam ir skaidrs redzējums, kā rīkoties un attīstīties turpmāk

 • Investīciju apjoms vienam komersantam līdz 10 milj. EUR

 • Finansējums komersanta biznesa modeļa pielāgošanai, eksporta spējas uzlabošanai un jaunu tirgu iekarošanai, jaunām tehnoloģijām un procesu optimizācijai, produktu izstrādei

 • Atbalstāmie ieguldījumu veidi vai šo ieguldījumu veidu kombinācija uzņēmuma finansējuma vajadzību risināšanai:

  • ieguldījums uzņēmuma kapitālā

  • mezanīna finansējums – ar iespēju aizdevumu konvertēt kapitāldaļās

  • uzņēmuma parādu vērtspapīru emisijas iegāde alternatīvajā First North vai Baltijas regulētajā tirgū

   

  AS "Attīstības finanšu institūciju Altum" ir reģistrēta Finanšu kapitāla un tirgus komisijā kā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks 2020.gada 26.maijā.

   

  AIF “Altum kapitāla fonds” ir reģistrēts Finanšu kapitāla un tirgus komisijā 2020.gada 31.jūlijā.

 • Ieguldītāju iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtība

 • Gada pārskati

  2021 2020