FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Lielo komersantu garantija | Covid-19

Dzīvotspējīgiem komersantiem, kuru darbībai Covid-19 izplatības dēļ nepieciešams finansējums, lai atjaunotu, saglabātu un veicinātu konkurētspēju, kā arī palielinātu apgrozījumu, tai skaitā eksportu

 • Atbalstu var saņemt lielie komersanti*, kuriem ir pierādama negatīva Covid-19 ietekme

  • aizdevums investīciju veikšanai

  • aizdevums apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, tai skaitā kredītlimiti (kredītlīnijas un overdrafti)

  • finanšu līzings, finanšu līzinga limiti

 • Līdz 25% no 2019.gada apgrozījuma:

  • Jauniem - līdz 15 milj. EUR 

  • Esošiem - atliktai pamatsummai minimālais finanšu pakalpojuma atlikums ir 10 milj. EUR, savukārt maksimālā garantija ir 15 M EUR

 • Apmērs 70% vai 90% (atkarīga garantijas prēmija):

  • Jauniem – no neatmaksātās finansējuma pamatsummas

  • Esošiem – no atliktās pamatsummas

 • Termiņš 6 vai 8 gadi

   

 • Atbalstu sniedz līdz 2021. gada 30.jūnijam

 • *Komersants uzskatāms par Lielo, ja izpildās vismaz viens no kritērijiem: 1)>250 darbinieki vai 2) >50 milj. EUR konsolidētais apgrozījums un >43 milj. EUR konsolidētā bilances vērtība.

  Noteikumi par garantijām lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība