FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas var saņemt kredīta garantiju

Kredīta garantiju var saņemt Latvijā reģistrēti uzņēmumi un lauksaimniecības kooperatīvās sabiedrības. Uzņēmumam jābūt bez aktuāla nodokļu vai nodevu parāda VID

Garantiju neizsniedz

 • lauksaimniecības produktu primārā ražošana
 • zvejniecības produktu primārā ražošana un akvakultūra
 • finanšu un apdrošināšanas darbības
 • azartspēles un derības
 • tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība
 • ieroču, munīcijas un alkohola tirdzniecība
 • operācijas ar nekustamo īpašumu, izņemot nekustamā industriālā īpašuma attīstīšanai, nekustamā īpašuma attīstīšanai ar mērķi nodot to viesu izmitināšanas un apkalpošanas operatoram
 • kravas autotransporta līdzekļu iegāde komersantiem, kas veic komercpārvadājumus ar autotransportu
 • kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegāde
 • projektiem, kas ir fiziski pabeigti vai pilnībā īstenoti, izņemot, ja tiek pagarināts ALTUM iepriekš izsniegtas garantijas termiņš

Garantiju nepiešķir uzņēmumiem, ja:

 • tas atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process
 • ar tiesas spriedumu ir sākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums
 • tikai lielajiem saimnieciskās darbības veicējiem: pēc uzņēmuma pēdējo divu noslēgto finanšu gadu pārskatu datiem uzņēmuma parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5 un procentu seguma attiecība, kas aprēķināta pēc EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem un amortizācijas), ir bijusi mazāka par 1,0