FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kāds ir sociālās uzņēmējdarbības granta saņemšanas process

Lai pretendētu uz granta finansējumu, sociālais uzņēmums vispirms reģistrējas Labklājības ministrijas izveidotā Pasākuma dalībnieku reģistrā, bet sociālās uzņēmējdarbības uzsācējs - fiziska persona piedalās un uzvar Labklājības ministrijas rīkotā uzsācēju ideju konkursā, un pēc tam iesniedz ALTUM pieteikumu un biznesa plānu sociālās uzņēmējdarbības projekta īstenošanai.

Uzņēmums

Labklājības ministrija

ALTUM

  1. Uzņēmums reģistrējas Labklājības Ministrijas īpaši izveidotā Pasākuma dalībnieku reģistrā (fiziskas personas - uzsācēja gadījumā - piedalās un uzvar Labklājības ministrijas rīkotā uzsācēju ideju konkursā).
  2. Uzņēmums piesakās granta finansējumam, iesniedzot pieteikuma dokumentus un sociālās uzņēmējdarbības  biznesa plānu  ALTUM (elektroniski vai kādā no reģionālajiem centriem vai konsultāciju birojiem).
  3. ALTUM izvērtē iesniegtos dokumentus, pretendentu atbilstību de minimis un atbalsta kombinēšanas nosacījumiem un pieņem lēmumu (līdz 1 mēnesim pēc visu dokumentu un nepieciešamās informācijas saņemšanas) par granta finansējuma  piešķiršanu.
  4. Ja ALTUM pieņem lēmumu par finanšu atbalsta piesķiršanu fiziskai personai - sociālā biznesa uzsācējam, tas 2 mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas reģistrējas komercreģistrā kā komersants, kā arī reģistrējas Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu reģistrā.
  5. ALTUM un sociālais uzņēmums noslēdz savstarpēju līgumu un sociālajam uzņēmumam tiek piešķirts granta finansējums projekta īstenošanai.