FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Starta aizdevums

Mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaisti uzņēmējdarbībā

 • Par aizdevumu

 •  Investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem

 • 2 000 līdz 150 000 EUR

 • Līdz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma iegādes, būvniecības un renovācijas projektiem - līdz 15 gadiem

 • Izmaksas

 • Gada likme – fiksēta 3-7% + Valsts kases resursu cena

 • Paša līdzdalība projektā:

  • līdz 7 000 EUR – 0%

  • virs 7 000 EUR– 10% no projekta summas (ar valsts atbalstu nesaistīts finansējums)

 • > Pakalpojumu cenrādis

 • Nodrošinājums

 • Līdz 25 000 EUR aizdevuma saņemšanai piesaista uzņēmuma īpašnieku privāto galvojumu:

  • nav nepieciešams cits nodrošinājums, ja atbilst EaSI un COSME garantiju nosacījumiem

  • citos gadījumos ķīlas vērtība vismaz 74% no aizdevuma

  Virs 25 000 EUR nodrošinājums - uzņēmuma manta kā lietu kopība, t.sk. aizdevuma ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi. Par papildu nodrošinājumu var kalpot cits īpašums, īpašnieku u.c. galvojumi:

  • ķīlas vērtība vismaz 74% no aizdevuma

  • privātais galvojums atkarībā no nodrošinājuma vērtības

 • Aizdevumam var pieteikties

 • Pirms uzņēmuma dibināšanas

 • Līdz 5 gadiem veci UR reģistrēti uzņēmēji

 • Pašnodarbinātas personas

 •  

 • Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013.Programmu regulējošie 31.05.2016. MK noteikumi Nr.328 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem”