backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Starta aizdevums

Mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaisti uzņēmējdarbībā

 • Par aizdevumu

 •  Investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem

 • 2 000 līdz 150 000 EUR

 • Līdz 10 gadiem. Nekustamā īpašuma iegādes, būvniecības un renovācijas projektiem - līdz 15 gadiem

 • Izmaksas

 • Gada likme – fiksēta 3-7% + Valsts kases resursu cena

 • Paša līdzdalība projektā:

  • līdz 7 000 EUR – 0%
  • virs 7 000 EUR– 10% no projekta summas (ar valsts atbalstu nesaistīts finansējums)
 • > Pakalpojumu cenrādis

 • Nodrošinājums

 • Līdz 25 000 EUR aizdevuma saņemšanai piesaista uzņēmuma īpašnieku privāto galvojumu:

  • nav nepieciešams cits nodrošinājums, ja atbilst EaSI un COSME garantiju nosacījumiem
  • citos gadījumos ķīlas vērtība vismaz 74% no aizdevuma

  Virs 25 000 EUR nodrošinājums - uzņēmuma manta kā lietu kopība, t.sk. aizdevuma ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi. Par papildu nodrošinājumu var kalpot cits īpašums, īpašnieku u.c. galvojumi.

  • ķīlas vērtība vismaz 74% no aizdevuma
  • privātais galvojums atkarībā no nodrošinājuma vērtības
 • Aizdevumam var pieteikties

 • Pirms uzņēmuma dibināšanas

 • Līdz 5 gadiem veci UR reģistrēti uzņēmēji

 • Pašnodarbinātas personas

 • > Atbalsta saņēmēji

 • Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013.Programmu regulējošie 31.05.2016. MK noteikumi Nr.328 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem”

Saņem aizdevuma pieteikumu e-pastā