FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Icon/54/attach_fileaccount_balanceclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchaccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Grants energoefektivitātes projektu izstrādei

Lai popularizētu energoefektivitāti, ES sniedz tehnisko atbalstu - dāvinājumu audita veikšanai un risinājumu izstrādei: izpētei un dokumentācijai, kas ļauj veikt investīcijas uzņēmumu energoefektivitātes uzlabošanai.

Kādas ir atbalstāmās aktivitātes?

aktivitātes-grants.png

Granta apmērs ir līdz 85% no energoefektivitātes projekta izmaksām, un projekta investīciju apmēram jābūt vismaz x25 lielākam par saņemto grantu. Investīcijas energoefektivitātes pasākumos veicamas līdz 2021. gada nogalei.

Kāds ir process?

process-grantam.png

 

Kas var saņemt grantu?

Grantu var saņemt uzņēmumi, biedrības, kapitālsabiedrības un uzņēmumi, kuri nav CO2 emisiju kvotu tirdzniecības dalībnieki. Finansējums EIB un EK projekta Horizon 2020 ietvaros.

> Vairāk info


> Pakalpojuma izmaksas

> Noderīga informācija

Piesakies konsultācijai