backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Grants energoefektivitātes projektu izstrādei

Lai popularizētu energoefektivitāti, ES sniedz tehnisko atbalstu - dāvinājumu audita veikšanai un projektu izstrādei: izpētei un atbilstošai dokumentācijai, kas ļauj veikt investīcijas uzņēmumu energoefektivitātes uzlabojumiem.

Kādas ir atbalstāmās aktivitātes?

aktivitātes-grants.png

Granta apmērs ir līdz 85% no energoefektivitātes projekta izmaksām, un projekta investīciju apmēram jābūt vismaz x25 lielākam par saņemto grantu. Investīcijas energoefektivitātes pasākumos veicamas līdz 2021. gada nogalei.

Kāds ir process?

process-grantam.png

 

Kas var saņemt grantu?

Grantu var saņemt uzņēmumi, biedrības, kapitālsabiedrības un uzņēmumi, kuri nav CO2 emisiju kvotu tirdzniecības dalībnieki. Finansējums EIB un EK projekta Horizon 2020 ietvaros.

> Vairāk info


> Pakalpojuma izmaksas

> Noderīga informācija

Saņem aizdevuma pieteikumu e-pastā