backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Uzņēmumu energoefektivitātes aizdevumam iesniedzamie dokumenti

Sākotnēji iesniedzamie dokuments:

Pēc Energoefektivitātes pasākuma apraksta veidlapas izvērtēšanas iesniedzamie dokumenti:

-       Aizdevuma pieteikums.
-       Identifikācijas un saimnieciskās darbības reģistrācijas dokumenti
-       Finanšu informācija 

  • Uzņēmuma gada pārskati par pēdējiem diviem finanšu gadiem, pievienojot revidentu ziņojumu, ja finanšu pārskati tiek revidēti 
  • Uzņēmuma operatīvais finanšu pārskats ar atšifrējumiem (par periodu līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām)
  • Peļņas vai zaudējuma aprēķina*, bilances prognoze*  tekošajam gadam un turpmākajiem 2 gadiem (pa gadiem)
  • Naudas plūsmas prognoze*  turpmākajiem 12 mēnešiem
  • Kredītiestādes piekrišana ALTUM aizdevuma saņemšanai (paraugs), ja aizdevuma summa pārsniedz 100 000 EUR

* Būtiski norādīt pieņēmumus, kas ievērtēti sagatavojot finanšu prognozes. Naudas plūsmas prognoze var tikt sagatavota pēc tiešās vai netiešās metodes pēc uzņēmuma izvēles.

Projekta īstenošanas gaitā iesniedzamie dokumenti:

Ja nevari atvērt .pdf, iespējams, nepieciešams instalēt Acrobat Reader.

Papildus iesniedzamies dokumenti (pēc nepieciešamības):