FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 17F2D2490-335A-4991-AE5E-9488BF3BEF85backgroundLayer 1

Uzņēmumu energoefektivitātes aizdevumam iesniedzamie dokumenti

PDF veidlapu aizpildīšanai jāizmanto Adobe Reader (instalēt). Citas PDF apskates aplikācijas nedarbosies. Papildu skaidrojumi .pdf atvēršanai ir pieejami šeit.

Sākotnēji iesniedzamie dokumenti:

  • Statūti
  • Konta izdruka par pēdējiem sešiem mēnešiem

 Pēc Energoefektivitātes pieteikuma veidlapas izvērtēšanas iesniedzamie dokumenti:

  • Pērkamo iekārtu specifikācija
  • Līgumi, nodomu protokoli par iekārtu piegādēm un uzstādīšanu, subsīdijām un citu atbalstu maksājumiem

  Finanšu informācija:

  • Uzņēmuma gada pārskati par pēdējiem diviem finanšu gadiem, pievienojot revidentu ziņojumu, ja finanšu pārskati tiek revidēti 
  • Uzņēmuma operatīvais finanšu pārskats, kas nav vecāks par 3 mēnešiem ar atšifrējumiem (t.sk. kreditoru, debitoru atšifrējums, pamatlīdzekļu saraksts, PZA atšifrējums)
  • Naudas plūsmas prognoze*  turpmākajiem 2 gadiem
  • Kredītiestādes piekrišana ALTUM aizdevuma saņemšanai (paraugs), ja aizdevuma summa pārsniedz 100 000 EUR

* Būtiski norādīt pieņēmumus, kas ievērtēti sagatavojot finanšu prognozes. Naudas plūsmas prognoze var tikt sagatavota pēc tiešās vai netiešās metodes pēc uzņēmuma izvēles. 

Papildu iesniedzamie dokumenti: