backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Uzņēmumu energoefektivitātes aizdevumam iesniedzamie dokumenti

PDF veidlapu aizpildīšanai jāizmanto Adobe Reader (instalēt). Citas PDF apskates aplikācijas nedarbosies. Papildu skaidrojumi .pdf atvēršanai ir pieejami šeit.

Sākotnēji iesniedzamie dokumenti:

  • Statūti
  • Konta izdruka par pēdējiem sešiem mēnešiem

 Pēc Energoefektivitātes pieteikuma veidlapas izvērtēšanas iesniedzamie dokumenti:

  • Pērkamo iekārtu specifikācija
  • Līgumi, nodomu protokoli par iekārtu piegādēm un uzstādīšanu, subsīdijām un citu atbalstu maksājumiem

  Finanšu informācija:

  • Uzņēmuma gada pārskati par pēdējiem diviem finanšu gadiem, pievienojot revidentu ziņojumu, ja finanšu pārskati tiek revidēti 
  • Uzņēmuma operatīvais finanšu pārskats, kas nav vecāks par 3 mēnešiem ar atšifrējumiem (t.sk. kreditoru, debitoru atšifrējums, pamatlīdzekļu saraksts, PZA atšifrējums)
  • Naudas plūsmas prognoze*  turpmākajiem 2 gadiem
  • Kredītiestādes piekrišana ALTUM aizdevuma saņemšanai (paraugs), ja aizdevuma summa pārsniedz 100 000 EUR

* Būtiski norādīt pieņēmumus, kas ievērtēti sagatavojot finanšu prognozes. Naudas plūsmas prognoze var tikt sagatavota pēc tiešās vai netiešās metodes pēc uzņēmuma izvēles. 

Papildu iesniedzamie dokumenti: