FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

PF4EE garantijas energoefektivitātes projektu realizācijai

ALTUM ir noslēdzis līgumu ar Eiropas Investīciju Banku (EIB) par sadarbību PF4EE programmā*. Programma atvieglo finansējuma pieejamību uzņēmumiem, kuri realizē energoefektivitātes uzlabošanas projektus. PF4EE garantija sniedz iespēju saņemt papildu garantiju nepietiekama kredīta nodrošinājuma gadījumā. Atbalsts tiek saņemts, pateicoties Eiropas Savienības programmai LIFE. 

Lai saņemtu EIB atbalstīto finansējumu, aicinām iesniegt aizdevuma pieteikumu.

Finansēšanas noteikumi:

  • Pieejama Latvijā reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem ieguldījumu veikšanai Latvijas Republikas teritorijā.
  • Investīcijām energoefektivitātes pasākumu realizācijai, kā arī ieguldījumiem atjaunojamajiem energoresursiem.
  • Projekta maksimālais apmērs – 10 milj. EUR

* PF4EE garantiju sniedz saskaņā ar Eiropas Savienības Vides un klimata rīcības programmu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1293/2013 ("LIFE programma"). Plašāka informācija par PF4EE programmu ir pieejama EIB mājaslapā.

Untitled design (88).png