backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Uzņēmumu energoefektivitātes aizdevumam iesniedzamie dokumenti

Uzņēmumiem

Aizpildi pieteikuma dokumentus un iesniedz elektroniski attālināti mans.altum.lv. Piekļūsti mans.altum.lv ar jebkuru autentifikācijas iespēju - internetbanka, e-paraksts, eID karte vai eParaksts mobile.

PDF veidlapu aizpildīšanai jāizmanto Adobe Reader. Ar citām PDF apskates aplikācijām veidlapa nedarbosies. Ja nevari atvērt .pdf, iespējams, nepieciešams instalēt Acrobat ReaderPapildu skaidrojumi .pdf atvēršanai ir pieejami šeit.

Sākotnēji iesniedzamie dokuments:

Pēc Energoefektivitātes pasākuma apraksta veidlapas izvērtēšanas iesniedzamie dokumenti:

-       Aizdevuma pieteikums.
-       Identifikācijas un saimnieciskās darbības reģistrācijas dokumenti
-       Finanšu informācija 

  • Uzņēmuma gada pārskati par pēdējiem diviem finanšu gadiem, pievienojot revidentu ziņojumu, ja finanšu pārskati tiek revidēti 
  • Uzņēmuma operatīvais finanšu pārskats ar atšifrējumiem (par periodu līdz iepriekšējā ceturkšņa beigām)
  • Peļņas vai zaudējuma aprēķina*, bilances prognoze*  tekošajam gadam un turpmākajiem 2 gadiem (pa gadiem)
  • Naudas plūsmas prognoze*  turpmākajiem 12 mēnešiem
  • Kredītiestādes piekrišana ALTUM aizdevuma saņemšanai (paraugs), ja aizdevuma summa pārsniedz 100 000 EUR

* Būtiski norādīt pieņēmumus, kas ievērtēti sagatavojot finanšu prognozes. Naudas plūsmas prognoze var tikt sagatavota pēc tiešās vai netiešās metodes pēc uzņēmuma izvēles.

Projekta īstenošanas gaitā iesniedzamie dokumenti:

Ja nevari atvērt .pdf, iespējams, nepieciešams instalēt Acrobat Reader.

Papildus iesniedzamies dokumenti (pēc nepieciešamības):