backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Uzņēmumu energoefektivitātes aizdevumam iesniedzamie dokumenti

Uzņēmumiem

Visi ar dalību programmā saistītie dokumenti ALTUM var tikt iesniegti elektroniski, izmantojot attālināto darījumu sistēmu mans.altum.lv, vai klātienē -  ALTUM reģionālajā centrā vai konsultāciju birojā. Piekļuve mans.altum.lv tiek piešķirta sākotnējās tikšanās laikā.