backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt aizdevumu

Uzņēmumiem

Aizdevumu var saņemt individuālie komersanti, mikrouzņēmumi, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, valsts un pašvaldības komercsabiedrības.

Aizdevumu izsniedz

Uzņēmumam, tā īpašniekam jābūt bez aktuāliem ierakstiem par parādiem Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, bez aktuāliem ierakstiem citos parādnieku reģistros,  kā arī bez aktuāla nodokļu parāda VID.

Uz atbalstu nevar pretendēt uzņēmums, ja:

  • tas atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem
  • ar tiesas spriedumu pasludināts tā maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums