backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt aizdevumu

Uzņēmumiem

Aizdevumam var pieteikties energoservisa kompānijas (ESKO) ar pieredzi un zināšanām enerģētikas sektorā kādā no nišām, piemēram, LED apgaismojums, saules paneļi, apkures katli, sūkņi, rekuperācijas iekārtas, elektroietaises utml.

Uzņēmumam, tā īpašniekam jābūt bez aktuāliem ierakstiem par parādiem LB Kredītu reģistrā, bez aktuāliem ierakstiem citos parādnieku reģistros,  kā arī bez aktuāla nodokļu parāda VID.

Uz atbalstu nevar pretendēt uzņēmums, ja:

  • tas atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem
  • ar tiesas spriedumu pasludināts tā maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums