backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Mazie aizdevumi lauku teritorijās

Uzņēmumiem

Vienkāršs aizdevums mazam un vidējam saimnieciskās darbības veicējam – lauksaimniekam,  zivsaimniekam un jebkuram citam uzņēmējam. Pieteikties var arī pirms uzņēmuma dibināšanas. 

 • Mērķis – investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem

 • Aizdevuma apmērs - līdz 100 000 EUR, tai skaitā līdz 35 000 EUR apgrozāmajiem līdzekļiem 

 • Gada likme 4% - 8%

 • Termiņš līdz 10 gadiem. Projektiem saistītiem ar nekustamā īpašuma iegādi, būvniecību un renovāciju - līdz 15 gadiem

 • Paša līdzdalība projektā:

  • aizdevumam līdz 7 000 EUR - 0%
  • aizdevumam virs 7 000 EUR - 10% no projekta summas (ar valsts atbalstu nesaistīts finansējums)
 • Programmas ietvaros var saņemt vairākus aizdevumus

 • Īstenošanas vieta - lauku teritorijā un pilsētās ar iedzīvotāju skaits līdz 15 000 (izņemot Ventspils, Liepāja, Jelgava, Jūrmala, Rīga, Valmiera, Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils, Tukums, Salaspils un Cēsis). Zivsaimniecībai nav teritorijas ierobežojums

 • Pieejams uzņēmumiem ar apgrozījumu līdz 70 000 EUR iepriekšējā gadā (neieskaitot valsts un ES atbalstu). Esošiem zivsaimniecības uzņēmumiem darbības attīstībai nav apgrozījuma ierobežojumi

 • Aizdevuma saņemšanai piesaista uzņēmuma īpašnieku privāto galvojumu. Nodrošinājums - uzņēmuma manta kā lietu kopība, t.sk. aizdevuma ietvaros iegādātie pamatlīdzekļi. Par papildu nodrošinājumu var kalpot cits īpašums, īpašnieku galvojumi:

  • bez nodrošinājuma aizdevums līdz 25 000 EUR iespējams, ja aizņēmējs atbilst EaSI* un COSME** garantiju nosacījumiem
  • virs 25 000 EUR nodrošinājuma vērtībai jābūt sākot ar 74% no aizdevuma

   

  Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013,  18.12.2013. Komisijas Regulu (ES) Nr.1408/2013 un 27.06.2014. regulu (ES) Nr.717/2014. Programmu regulējošie 24.07.2018. MK noteikumi Nr. 446 "Noteikumi par lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programmu".