backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt MVU mikroaizdevumu

Uzņēmumiem

Aizdevumu izsniedz

 • uzņēmumiem, kuri aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdī atbilst mikro, mazā vai vidējā komersanta statusam;
 • uzņēmumiem, kuriem nav nodokļu parādu VID (Izņemot gadījumus, kad uzņēmums ievēro un izpilda ir rakstisku vienošanos ar VID par nodokļu parāda pakāpenisku nomaksu.) un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu VID, nav ierakstu Latvijas Bankas vai citos parādnieku reģistros;
 • uzņēmumiem, kuriem nav finanšu grūtības.

Aizdevumu neizsniedz

Nozares un darbības, kuras programmas ietvaros netiek atbalstītas:

 • lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē; 
 • alkoholisko dzērienu tirdzniecībai un tabakas ražošanai un tirdzniecībai;
 • ieroču un munīcijas tirdzniecībai;
 • azartspēlēm un derībām;
 • kravas autotransporta līdzekļu iegāde komersantiem, kuri darbojas sauszemes kravu transporta nozarē;
 • apdrošināšanai, finanšu starpniecībai un banku pakalpojumiem;
 • operācijām ar nekustamo īpašumu, tostarp apbūvētas un neapbūvētas zemes iegādei;
 • kapitālsabiedrību kapitāla daļu iegādei;
 • ja projekts saistīts ar uzņēmuma preču eksporta tīkla izveidošanu vai paplašināšanu;
 • avansa maksājuma saņemšanai Eiropas Savienības fondu vai citu publiskā atbalsta instrumentu projektu īstenošanai.

Uzņēmums nevar saņemt MVU mikrokreditēšanas programmas atbalstu, ja: 

 • tas atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
 • ir izbeigta saimnieciskā darbība;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • ar tiesas spriedumu ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums.