backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par MVU mikrokreditēšanas programmu

Uzņēmumiem

Aizdevums investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem ar izdevīgiem nosacījumiem. 

  • Aizdevums  līdz 25 000 EUR apmērā dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai.

  • Aizdevuma termiņš ir līdz 8 gadiem investīciju aizdevumiem un līdz 5 gadiem  apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem. 

  • Aizdevumam ir fiksēta procentu likme no 5% līdz 8% gadā + Valsts kases resursu cena.

  • Uzņēmēja līdzdalība ir 10 % apmērā projektos, kuru kopējā summa ir virs 7 000 EUR. 

  • Aizdevumiem līdz 5 000 EUR tiek piesaistīts uzņēmuma īpašnieka/-u, kam pieder vismaz 10% kapitāldaļu, privātais galvojums (ja aizņēmējs ir individuāls komersants, galvojums nav jāsniedz) vai nodrošinājuma vērtībai jābūt, sākot no 74% no aizdevuma summas.

  • Aizdevumiem virs 5 000 EUR - nodrošinājuma vērtībai jābūt, sākot no 74% no aizdevuma summas.

  • Aizdevuma mērķis ir neliela, dzīvotspējīga biznesa projekta īstenošana mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem.

  • Atbalsts tiek sniegts kā de minimis atbalsts saskaņā ar 18.12.2013 Komisijas Regulu (ES) Nr.1407/2013.

  • Programmu regulējošie 31.05.2016. MK noteikumi Nr.328 “Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem”