backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

InnovFin garantijas inovatīviem uzņēmumiem

Uzņēmumiem

Inovatīviem uzņēmumiem pieejamas kredītu garantijas ar izdevīgākiem nosacījumiem, piesaistot InnovFin pretgarantiju Eiropas Stratēģiskā investīciju fonda ietvaros.

InnovFin pretgarantiju nosacījumi

  • garantijas izsniedz inovatīviem maziem, vidējiem un vidēji lieliem saimnieciskās darbības veicējiem (līdz 499 darbiniekiem);
  • uzņēmums, tā darbība atbilst vismaz vienam no Apliecinājumā InnovFin pretgarantijas saņemšanai uzskaitītajiem inovāciju kritērijiem;
  • bankas finansējuma pamatsummas vai cita finanšu pakalpojuma apmērs līdz 1 500 000 EUR;
  • garantijas apmērs līdz 80% no finansējuma pamatsummas uz termiņu līdz 10 gadiem;
  • garantijas apmērs no 25 000 EUR līdz 1 200 000 EUR;
  • garantiju maksai tiek piemērotas samazinātas garantijas gada prēmijas likmes. 

Garantijas tiek  izsniegtas Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (EFSI) un Eiropas Investīciju plāna ietvaros, ar Eiropas Savienības finansētas pētniecības un inovāciju programmas "Horizon 2020" atbalstu. Garantiju izsniegšanu regulē 13.10.2016. Eiropas Investīciju fonda (EIF) un ALTUM savstarpēji parakstīts investīciju programmas "InnovFin" garantiju līgums. Līguma ietvaros divu gadu laikā plānots atbalstīt vismaz 100 uzņēmumus. 

EFSI ir izveidots Investīciju plāna Eiropai ietvaros un tā mērķis ir palīdzēt atbalstīt produktīvu investīciju finansēšanu un īstenošanu Eiropas Savienībā,nodrošināt lielāku pieejamību finansējumam. Vairāk informācijas EIF mājas lapā www.eif.org