backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kāds ir kredīta garantijas saņemšanas process

Uzņēmumiem

Uzņēmums var saņemt finansējumu, kas nodrošināts ar kredīta garantiju, ja finansētājs ir pieņēmis lēmumu, ka tā ir nepieciešama kā papildu nodrošinājums.

Uzņēmums

Finansētājs

ALTUM

  1. Uzņēmējs sagatavo projekta dokumentus un iesniedz pieteikumu finansējuma saņemšanai vienā no bankām vai līzinga kompānijām. 
  2. Finansētājs izvērtē projektu un nolemj, ka finansējuma piešķiršanai jāpiesaista ALTUM kredīta garantija. Finansētājs sagatavo un iesniedz ALTUM garantijas pieteikumu kopā ar uzņēmēja sagatavotajiem pielikuma dokumentiem. Elektroniski sagatavotos dokumentus iesniedz ALTUM, nosūtot uz e-pastu garantija@altum.lv. 
  3. ALTUM izvērtē projektu un pieņem lēmumu par garantijas izsniegšanu vai noraidīšanu.
  4. ALTUM izsniedz finansētājam garantiju un rēķinu par garantijas prēmijas apmaksu, kas jāveic, lai garantija stātos spēkā.
  5. Finansētājs pēc ALTUM garantijas vēstules un garantijas prēmijas rēķina saņemšanas nodrošina garantijas prēmijas apmaksu un izsniedz uzņēmumam finansējumu. 
  6. ALTUM informē uzņēmumu par piešķirto valsts atbalstu.