backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kredīta garantijas izmaksas

Uzņēmumiem

Maksa par garantijas pakalpojumu ir garantijas prēmija. Garantijas gada prēmijas likmi nosaka atbilstoši komersanta kredīta kvalitātes klasei un nodrošinājuma līmenim. 

Kredīta garantiju maksas cenrādis

Standarta garantijas prēmijas likmes netiek piemērotas:

  • jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem, kam garantijas gada prēmijas likme ir 0,75 %, ja nodrošinājuma līmenis ir zems vai parasts, vai 0,55 %, ja nodrošinājuma līmenis ir augsts, bet ne mazāks par gada prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai;
  • garantijām, kas tiek piešķirtas darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projekta ietvaros, garantijas gada prēmijas likme ir 0,65 % apmērā.