backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Par kredīta garantiju programmu

Uzņēmumiem

Iespēja uzņēmumiem nodrošināt kredītresursus sava biznesa īstenošanai, ja esošais nodrošinājums nav pietiekams bankas finansējuma saņemšanai. 

  • Ar garantiju iespējams nodrošināt līdz 80 % no finansējuma pamatsummas uz termiņu līdz 10 gadiem.

  • Mikro, mazajam vai vidējam uzņēmumam un ar to saistīto personu grupai garantijas maksimālais apmērs ar termiņu līdz 10 gadiem ir līdz 3 milj. EUR, izņemot autotransporta nozari, kur garantijas maksimālais apmērs ir 750 000 EUR.

  • Lielajam uzņēmumam maksimālais garantijas apmērs ar termiņu līdz 5 gadiem – līdz 1,5 milj. EUR, izņemot autotransporta nozari, kur garantijas maksimālais apmērs ir 750 000 EUR.

  • Lielajam uzņēmumam maksimālais garantijas apmērs ar termiņu līdz 10 gadiem ir līdz 750 000 EUR, izņemot autotransporta nozari, kur garantijas maksimālais apmērs ir 375 000 EUR.

  • Ar garantiju var nodrošināt investīciju vai apgrozāmo līdzekļu aizdevumu (t.sk.kredītlimitu), finanšu līzingu (t.sk. finanšu līzinga limitu), faktoringu, banku garantijas (konkursu, avansa maksājumu, izpildes vai garantijas laika garantijas), banku garantiju limitu, kredītvēstuli.

  • Kredīta garantiju izsniedz par jaunām uzņēmuma saistībām. 

  • Garantijas mērķis ir sniegt uzņēmējam papildu nodrošinājumu finansējuma saņemšanai bankā sava biznesa projekta īstenošanai. 

  • Garantija tiek izsniegta kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 18.12.2013. Regulu (ES) Nr.1407/2013. 

  • Programmu regulējošie 26.10.2010 MK noteikumi Nr. 997 “Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai”.