backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kredīta garantijas

Uzņēmumiem

Ja ar esošo nodrošinājumu nepietiek bankas aizdevumam 

 • Garantija līdz 80% no finansējuma pamatsummas

 • Mikro, mazajam vai vidējam uzņēmumam garantijas līdz
  3 milj. EUR, ar termiņu līdz 10 gadiem. Autotransporta nozarē līdz 750 000 EUR

 • Lielam uzņēmumam garantijas līdz 1,5 milj. EUR, ar termiņu līdz 5 gadiem. Autotransporta nozarē līdz 750 000 EUR

 • Lielam uzņēmumam garantijas līdz 750 000 EUR, ar termiņu līdz 10 gadiem.  Autotransporta nozarē līdz 375 000 EUR

 • Ar garantiju nodrošina:

  • investīciju, apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, kredītlimitu
  • finanšu līzingu vai tā limitu
  • faktoringu, banku garantijas (konkursu, avansa maksājumu, izpildes vai garantijas laika garantijas), banku garantiju limitu, kredītvēstuli
 • Par kredīta garantijas piesaistīšanu jautājiet savam bankas kredīta konsultantam vai ALTUM pārstāvjiem

 • Garantija tiek izsniegta kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 18.12.2013. regulu (ES) Nr. 1407/2013. Programmas regulējošie 26.10.2010 MK noteikumi Nr. 997 “Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai”

Piesakies konsultācijai