FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas var saņemt grantu

Individuālie komersanti, mikrouzņēmumi, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, valsts un pašvaldības komercsabiedrības.

Grantu izsniedz

Uzņēmumam, tā īpašniekam jābūt bez aktuāliem ierakstiem par parādiem Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, bez aktuāliem ierakstiem citos parādnieku reģistros,  kā arī bez aktuāla nodokļu parāda VID.

Uz atbalstu nevar pretendēt uzņēmums, ja:

  • tas atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem
  • ar tiesas spriedumu pasludināts tā maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums
  • uzņēmums ir CO2 emisiju kvotu tirdzniecības dalībnieks