FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Realizētie projekti

Līdz 2020. gada 29. jūlijam ir saņemti 78 granta pieteikumi, noslēgti 38. līgumi, no kuriem darbi jau pabeigti 24. gadījumos.

Daži no lielākajiem energoauditiem tika veikti SIA “Olimpiskais sporta centrs”, A/S “Spodrība”, SIA “Aloja Starkelsen” un SIA “GroGlass”.