FC59A3A6-AD5F-4800-B2B4-CA8252CB1EDB2E390BE3-0999-4DE4-9170-A659A70E4788C41018E2-B6F8-4AF3-9349-E84F37E364A705FCE6A2-9D58-4CA1-AE82-82040558F4A08694A046-D28E-4408-A026-E63A5EB8B73DbackgroundLayer 1backgroundLayer 1Combined ShapeIcon/54/attach_fileaccount_balancecerialclosecreatedescriptionIcon/54/doneexit_to_appIcon/54/publicIcon/54/searchtractoraccount_balance_wallbackgroundLayer 1Icon/32/agricultureicon/32/mvu_businessIcon/32/flight_landIcon/32/schoolIcon/32/local_shippingIcon/32/timeline

Kas var saņemt kredīta garantiju

Kredīta garantiju var saņemt Latvijā reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji – juridiskas personas.  

Garantiju nevar sniegt un pagarināt, ja saimnieciskās darbības veicējam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāds, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot,  ja tam ir piešķirts nodokļu maksājuma samaksas termiņa pagarinājums vai Valsts ieņēmumu dienests ir pieņēmis lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, vai ir noslēgts vienošanās līgums.

Garantiju neizsniedz

 • lauksaimniecības produktu primārā ražošana
 • zvejniecības produktu primārā ražošana un akvakultūra
 • finanšu un apdrošināšanas darbības
 • azartspēles un derības
 • tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība
 • ieroču, munīcijas un alkohola tirdzniecība
 • operācijas ar nekustamo īpašumu (NACE 2. redakcijas L sadaļas "Operācijas ar nekustamo īpašumu" grupā 68.1 "Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana" un grupā 68.31 "Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu")
 • kravas autotransporta līdzekļu iegāde komersantiem, kas veic komercpārvadājumus ar autotransportu
 • projektiem, kas ir fiziski pabeigti vai pilnībā īstenoti, izņemot, ja tiek pagarināts ALTUM iepriekš izsniegtas garantijas termiņš

Garantiju nepiešķir uzņēmumiem, ja:

 • tas atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process
 • ar tiesas spriedumu ir sākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums