backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kredīta garantijas maksa

Garantijas gada prēmijas likmi nosaka atbilstoši uzņēmuma finanšu rādītājiem un nodrošinājuma līmenim

Kredīta garantiju maksas cenrādis

Standarta garantijas prēmijas likmes nepiemēro:

  • jaundibinātiem uzņēmumiem garantijas gada prēmijas likme ir 0,75 %, ja nodrošinājuma līmenis ir zems vai parasts, vai 0,55 %, ja nodrošinājuma līmenis ir augsts, bet ne mazāks par gada prēmijas likmi, ko piemēro mātes sabiedrībai
  • garantijām, kas piešķirtas programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” projekta ietvaros, garantijas gada prēmijas likme ir 0,65 %