backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kas var saņemt MVU izaugsmes aizdevumu

Aizdevumu izsniedz

Uzņēmumi, kuri var saņemt izaugsmes aizdevumu:

 • aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdī uzņēmums atbilst mikro, mazā vai vidējā komersanta statusam; 
 • nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu VID (Izņemot gadījumus, kad uzņēmums ievēro un izpilda ir rakstisku vienošanos ar VID par nodokļu parāda pakāpenisku nomaksu.), nav ierakstu Latvijas Bankas vai citos parādnieku reģistros; 
 • nav finanšu grūtības.

Papildus aizdevumam var saņemt:

 • Procentu likmju subsīdijas
  Nelauksaimniecības projektu realizētāji, kas reģistrēti ne ilgāk kā 5 gadus, līdz ar aizdevumu investīcijām var pieteikties aizdevumu procentu likmju subsīdijām - aizņēmējs maksā tikai 50% no visas procentos maksājamās summas, otrus 50% sedz ALTUM (ne ilgāk kā 5 gadus kopš aizdevuma piešķiršanas). 
 • Garantijas nepietiekama nodrošinājuma gadījumā
  Apstrādes rūpniecības nozares uzņēmumi, kuriem ir nepietiekams aizdevuma nodrošinājums, līdz ar aizdevumu investīcijām var pieteikties garantijām 65% vai 80% apmērā, ja aizdevums paredzēts ieguldījumiem infrastruktūras uzlabošanā.

Programmas ietvaros investīciju un apgrozāmo līdzekļu aizdevumi līdz 43 000 EUR apmērā ir pieejami šādās (pakalpojumu) nozarēs strādājošiem mikro un mazajiem komersantiem:

 • vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; 
 • transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana; 
 • ēdināšanas pakalpojumi; 
 • administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība; 
 • izglītība; 
 • māksla, izklaide un atpūta;
 • datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts un pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana.

Aizdevumu neizsniedz

Nozares un darbības, kuras programmas ietvaros netiek atbalstītas:  

 • uzņēmumu kapitāldaļu iegāde un esošo aizdevumu refinansēšana;
 • finanšu un apdrošināšanas darbības; 
 • operācijas ar nekustamo īpašumu; 
 • azartspēles un derības; 
 • ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība; 
 • tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība; 
 • sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība;
 • elektroenerģija un siltumapgāde, izņemot gadījumu, ja projekta īstenošanu līdzfinansē Kohēzijas fonds;
 • ogļu nozare;
 • tērauda un kuģu būves nozares (attiecas uz investīciju aizdevumiem);
 • sintētisko šķiedru ražošanas nozare (attiecas uz investīciju aizdevumiem).

Uzņēmumi, kuri nevar saņemt izaugsmes aizdevumu:

 • atbilst maksātnespējas procedūras ierosināšanas kritērijiem;
 • ir izbeigta saimnieciskā darbība;
 • ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
 • ar tiesas spriedumu ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums.