backgroundLayer 1backgroundLayer 1backgroundLayer 1

Kāds ir paralēlā (mezanīna) aizdevuma saņemšanas process

Paralēlā (mezanīna) aizdevuma saņemšanai uzņēmums un banka sadarbojas – kopīgi pieņem lēmumu un kopīgi piesakās paralēlajam aizdevumam.

Uzņēmums

Banka

ALTUM

  1. Uzņēmums sagatavo projekta dokumentus un iesniedz  pieteikumu finansējuma saņemšanai kādā no bankām, ar kurām ALTUM ir noslēgts sadarbības līgums.
  2. Banka izvērtē projektu un nolemj, ka tā realizēšanai nepieciešams uzņēmuma līdzfinansējums apmērā, kas pārsniedz tā iespējas.
  3. Banka un uzņēmums pieņem lēmumu par ALTUM paralēlā aizdevuma piesaisti un kopīgi piesakās tā piešķiršanai, iesniedzot ALTUM pieteikumu paralēlajam aizdevumam.
  4. ALTUM izvērtē projektu un pieņem lēmumu par paralēlā aizdevuma izsniegšanu.
  5. ALTUM un uzņēmums noslēdz līgumu par paralēlā aizdevuma izsniegšanu. ALTUM, uzņēmums un banka noslēdz trīspusēju subordinācijas līgumu.
  6. Pēc visu noslēgtajos līgumos ietverto priekšnosacījumu izpildes ALTUM un banka sāk finansējuma izsniegšanu un uzņēmums sāk projekta īstenošanu un bankas aizdevuma atmaksu.